window.lintrk('track', { conversion_id: 10442898 });
top of page

Videokamera – Grundlæggende, august

Startdato:

12. aug. 2024

Adresse:

North Creative Academy

Slutdato:

16. aug. 2024

Hejrevej 34A

2400 København NV

Pris:

kr. 16.800 kr. eks. moms

20% rabat som medlem af Club North

Varighed:

5 dage

Dette kursus er godkendt til støtte igennem Pressens Uddannelsesfond. Læs mere længere nede under afsnittet "Finansiering og støtte".


På kurset Videokamera – Grundlæggende lærer du alle nødvendige færdigheder og får praktisk erfaring, så du med sikkerhed kan optage dine første scener uanset om du filmer til SoMe, dokumentar, reportager eller andet. Den viden du tilegner på dette kursus kan anvendes på ethvert kamera eller optageformat. I en konstant vekslen mellem teori og mange praktiske øvelser, opnår du solid forankring i de færdigheder, du skal bruge.


Gennem en række praktiske øvelser vil deltagerne i par, lære at betjene kameraet og arbejde med både tekniske og visuelle indstillinger. Både håndholdt og på stativet. Herudover vil du også lære at arbejde med filmiske sekvenser. Alle øvelser gennemgås under kyndig vejledning af din underviser og alle vil få individuel feedback.


Du vil også opnå kendskab til, hvilken rolle kameraet har som følelsesmæssigt virkemiddel når du skal optage dine scener. Sidst, men ikke mindst tager kurset fat i kameraets vigtigste funktion: At formidle historien!

Du lærer
 • Visuel historiefortælling med kameraet

 • Stativ og håndholdt betjening

 • Billedkomposition

 • Arbejde med kontrolleret/ukontrollerbar handling

 • Fokus, blænde og hvidbalance-indstillinger

 • Brændvidder og billedeudsnit

 • Menupunkter / forindstillinger

 • ISO, blænde og lukkertid – hvordan spiller det sammen?

 • Hvordan fortæller jeg i tid?

 • Dækningsstrategier: Framing, kamerabevægelser og vinkler

 • 180 graders reglen

 • Rum & perspektiv: Forholdet mellem forgrund, mellemgrund og baggrund

 • Optageteknikker: Reportage, dokumentarfilm m.m.

 • De æstetiske valg: Lys, farver og motiv

 • Optagelse med henblik på redigering, herunder storyboard

Udbytte

Efter endt kursus har du en grundig forståelse for hvordan du bruger kameraet til at “omsætte” din visuelle ide til engagerende filmfortællinger.


Du har teoretisk og praktisk viden om kameraets funktioner og kreative muligheder, og du har tilegnet dig grundlæggende fotografisk viden.

Undervisningsform

Dette er et praktisk, intensiv kursus, der giver dig hands on erfaring med at filme professionelt med et videokamera. I løbet af hele kurset vil du få individuel støtte såvel som kvalitativ feedback i plenum, så du både lærer fra underviseren og fra andre kursister.

Målgruppe

Begyndere og let øvede som har brug for grundlæggende viden om videokameraets tekniske og kreative muligheder for at begynde at filme professionelt med sit kamera.

Finansiering og støtte

Pressens Uddannelsesfond

Dette kursus er godkendt til støtte igennem Pressens Uddannelsesfond.


Du kan få støtte fra Pressens Uddannelsesfond, hvis du:

arbejder på en virksomhed, der er medlem af PU - og som betaler medlemsbidrag for dig (er du i tvivl, kan du spørge din tillidsrepræsentant eller arbejdsgiver).  

er ledig og medlem af Dansk Journalistforbund.


Er du berettiget til støtte, skal du tilmelde dig kurset hos Mediernes Efteruddannelse. Søg blot efter kursustitlen i søgefeltet på forsiden.


Du kan læse mere om støtte fra Pressens Uddannelsesfond her. 


Arbejdsgiverbetalt uddannelse

Betaler din arbejdsgiver dine udgifter til erhvervsrelaterede uddannelser og kurser, er de skattefri for dig. Uddannelsen eller kurset behøver ikke have relevans for arbejdet hos din nuværende arbejdsgiver.

Læs mere om arbejdsgiverbetalt uddannelse her. 


Bruttolønsordning

Bruttolønsordninger, lønomlægning eller fleksibel lønpakke er en samlet betegnelse for de ordninger, hvor du går ned i løn og i stedet modtager et kursus eller efteuddannelse fra din arbejdsgiver.

Læs mere om bruttolønsordningen her. 


FAF

Som medlem af FAF har du flere muligheder for at søge tilskud til kurser, efteruddannelse, studierejser og andre fagligt relevante aktiviteter, alt efter hvilke puljer du har mulighed for at søge.

Læs mere om FAF's støtte til efteruddannelse her. 


Rettighedsmidler

Har du rettighedsmidler tilgode kan disse bruges til betaling af kurser. Du vil i mange tilfælde opnå. skattefritagelse for din betaling.

Læs mere om brug af rettighedsmidler her. 

*Det er helt uforpligtende. Du vil modtage en faktura. Når den er betalt, er pladsen endelig din. Se handelsbetingelser