window.lintrk('track', { conversion_id: 10442898 });
top of page

Dokumentarisk fortælleform og værktøjer - Skab filmisk dokumentar

Startdato:

29. apr. 2024

Adresse:

North Creative Academy

Slutdato:

3. maj 2024

Hejrevej 34A

2400 København NV

Pris:

kr. 16.800,- eks. moms

Varighed:

5 dage

Vi lever i en tid hvor dokumentar formatet aldrig har haft bedre kår. Alle har adgang til at gå ud og optage en dokumentarfilm og med streaming tjenesternes indtog er det muligt at se flere fantastiske dokumentarfilm end nogensinde før. Samtidig er det dokumentariske format aktuelt som aldrig før og er relevant for alle der arbejder med produktion af alt fra tv-reportage til corporate doks.


På 5 dage vil Flemming Lyngse give dig en grundig indføring i den dokumentarisk fortælleform og hvordan den kan bruges når du producere alt fra dokumentarfilm til tv programmer og andre indslag.


På kurset lære du:
  • De filmiske virkemidler i den dokumentariske fortælling

  • Modstand, regler og rekvisitter

  • Den naturlige historie

  • Betydningen og valg af location

  • Struktur og fortælling

  • Teori og eksempler

  • Hvordan finder man fortællende mønstrer og hvordan bruger man dem.


Kurset vil også fokusere på fortælleren selv – dig. Hvordan fortæller du verden. Hvordan bruger du dig selv, dine erfaringer, dit sprog?


Målet er at DU skal lære ”at fortæller verden”. Det vigtige her er ikke hvad du vil fortælle men hvordan du vil fortælle det.


Udbytte

Vigtigere end den gode historie er den gode fortæller. Derfor er det også dig som fortæller vi vil arbejde med i denne uge. Hvordan laver du rammer for dit emne, hvordan skaber du din form, hvilke værktøjer kan du bruge, hvilke regler skal du sætte.

Ugen vil bestå af en lang række konkrete øvelser, vi vil se eksempler på film og scener og vi vil arbejde med at udvikle en fortælling. Du bliver indført i brugen af en række konkrete værktøjer som du senere selv kan vælge at bruge, når du vil ”fortælle verden.”


Undervisningsform

I løbet af ugen vil du få konkrete værktøjer metoder og Flemming vil dele ud af sine mangeårig erfaring fra produktion af nogle af Danmarks største dokumentarfilm og -serier.

“Der er værktøjer jeg har samlet op, værktøjer jeg selv har udviklet, værktøjer jeg selv bruger når jeg arbejder.”

Herudover får du metoder til hvordan du arbejder med form, indhold og med dine medvirkende.


Målgruppe

Kurset er udviklet til dig der i forvejen arbejder med produktion af dokumentarfilm, tv-reportage eller andre type programmer og gerne vil udvikle din egen palette af fortælleværktøjer.


Deltagerne skal have adgang til en hovedperson/medvirkende, der er villig til gentagne gange at blive filmet i korte øvelser gennem hele kursusugen. Hovedperson/medvirkende skal arbejde/bo i rimelig afstand til undervisningsstedet. Øvelserne vil finde sted på egne kameraer eller smartphones.