window.lintrk('track', { conversion_id: 10442898 });
top of page

HANDELSBETINGELSER

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram

Deltagere

North Creative Academys kurser og kursusforløb er åbne for alle, medmindre der i kursusbeskrivelsen er anført særlige forudsætninger for deltagelse. Du tilmelder dig ved at reservere en plads på det pågældende kursus enten på hjemmesiden, hos en af vores partnere eller ved at ringe til os på telefon +45 28 87 28 76 

Betaling

Kursusafgiften skal betales jf. din faktura, som du modtager fra North Creative Academy umiddelbart efter, at du har fået bekræftet din tilmelding.

North Creative Academy 

Hejrevej 34A

2400 København NV

CVR: 43411691

info@northcreative.dk

Tlf: +45 28 87 28 76

Hverdage fra 10-16

Afmelding

Afmelding (kursisten):

Ved afmelding op til 4 uger før kursets start refunderes den fulde kursuspris, medmindre andet er anført under det enkelte kursus eller uddannelse. Du foretager din afmelding ved at henvende dig skriftligt eller telefonisk til skolen.

Ved afmelding mellem 2 og 4 uger før kursusstart, refunderes 50 % af prisen. Ved afmelding senere end 14 dage før kursusstart, refunderes kursusprisen ikke.

I sjældne tilfælde kan der opstå uforudsete hændelser (fx ulykke, alvorlig sygdom, personlig krise), som forhindrer dig i at gennemføre dit kursus. Det vil da være North Creative Academys vurdering og afgørelse, om det er muligt at udsætte din deltagelse til en senere afholdelse, såfremt kurset oprettes og ikke er overtegnet.

Aflysning og ændringer af kurser

Aflysning/flytning (North Creative Academy):

North Creative Academy forbeholder sig ret til at ændre i kursusprogrammet, herunder udskifte underviser, aflyse eller flytte kurser, fx i tilfælde af for lav tilslutning. Tilmeldte kursister orienteres hurtigst muligt.

Ved aflysning får kursisten enten et tilgodebevis til et tilsvarende kursus eller den fulde kursuspris refunderet. Ved flytning refunderes kursusprisen, medmindre kursisten ønsker at deltage i kursus på den nye dato.

Har du spørgsmål eller brug for hjælp til din tilmelding, er du velkommen til at kontakte os

bottom of page