window.lintrk('track', { conversion_id: 10442898 });
top of page

Interviewteknik til video

Startdato:

7. okt. 2024

Adresse:

North Creative Academy

Slutdato:

8. okt. 2024

Hejrevej 34A

2400 København NV

Pris:

kr. 8.800,- eks. moms

Varighed:

2 dag

Bliv en mester i interviewteknik og lær at stille de rigtige spørgsmål på den rigtige måde med dette kursus!

Medietræner Jette Friis O’Broin vil guide dig gennem planlægning og gennemførelse af video interviews og hjælpe dig med at få det bedste ud af dine fokuspersoner. Gennem praktiske øvelser og personlig refleksion vil du lære at kommunikere klart og tydeligt og skærpe din personlige performance til brug for alle medier.

Kurset er ideelt for instruktører, journalister, videoproducere, værter og alle, der arbejder med interview og performance.


Som du spørger, får du svar

Det gode interview handler om at stille de rigtige spørgsmål på den rigtige måde – og sikre sig, at interviewpersonerne er de rigtige til netop dette interview.


Ofte stiller interviewere lange og uklare spørgsmål, som er svære at besvare. Resultatet kan være dårlige interviews, som er umulige at redigere.


God interviewteknik med velforberedte og gennemtænkte enkle, klare og åbne spørgsmål giver gode svar.

Det skal vi arbejde med på kurset.

Medietræner Jette Friis O’Broin underviser i videointerviewets kunst. Jette har blandt andre arbejdet for Realdania, Kræftens Bekæmpelse, Nordea Fonden og Ældre Sagen.


På kurset gennemgår vi hvordan du holder tungen lige i munden gennem planlægning og gennemførelse af video interviews. Vi træner konkret og opdager, hvordan du får det bedste ud af din fokusperson.


Program
  • Klar og tydelig kommunikation

  • Forbered dit interview – de gode spørgsmål, fokus, svar og opfølgende spørgsmål

  • Interviewteknik med fokus på den efterfølgende redigering

  • Skærmtræning med fokus på dig selv som performer

Output

Du er klædt på til at kunne kommunikere klart og tydeligt. Du er i stand til at planlægge og gennemføre interviews. Og du har skærpet din personlige performance til brug for alle medier.


Deltagerne på kurset får lejlighed til at ringe til underviser i forbindelse med deres første interview efter kurset.

Undervisningsform

Undervisningen er procesorienteret, vekslende mellem oplæg, praktiske øvelser, dialog og personlig refleksion over egen indsats og erfaringer.


Øvelserne foregår i mindre grupper, som personlige øvelser og med videokamera i plenum, hvor der er mulighed for at forbedre sit udtryk og få løbende feedback. Vi tager udgangspunkt i kursisternes individuelle behov for at performe.

Målgrupper

Instruktører, journalister, videoproducere, tilrettelæggere, værter, foredragsholdere, mødeledere, kommunikationsfolk m.fl., som arbejder med interview og performance.

Finansiering og støtte

Arbejdsgiverbetalt uddannelse

Betaler din arbejdsgiver dine udgifter til erhvervsrelaterede uddannelser og kurser, er de skattefri for dig. Uddannelsen eller kurset behøver ikke have relevans for arbejdet hos din nuværende arbejdsgiver.

Læs mere om arbejdsgiverbetalt uddannelse her.

https://skat.dk/data.aspx?oid=2234835


Bruttolønsordning

Bruttolønsordninger, lønomlægning eller fleksibel lønpakke er en samlet betegnelse for de ordninger, hvor du går ned i løn og i stedet modtager et kursus eller efteuddannelse fra din arbejdsgiver.

Læs mere om bruttolønsordningen her.

https://skat.dk/data.aspx?oid=2234833


FAF

Som medlem af FAF har du flere muligheder for at søge tilskud til kurser, efteruddannelse, studierejser og andre fagligt relevante aktiviteter, alt efter hvilke puljer du har mulighed for at søge.

Læs mere om FAF's støtte til efteruddannelse her.

https://www.filmtv.dk/medlemsfordele/efteruddannelsespuljer/


Rettighedsmidler

Har du rettighedsmidler tilgode kan disse bruges til betaling af kurser. Du vil i mange tilfælde opnå. skattefritagelse for din betaling.

Læs mere om brug af rettighedsmidler her.

https://journalistforbundet.dk/brug-af-rettighedsmidler

*Det er helt uforpligtende. Du vil modtage en faktura. Når den er betalt, er pladsen endelig din. Se handelsbetingelser