window.lintrk('track', { conversion_id: 10442898 });
top of page

Klippeworkshop - dokumentar

Startdato:

2. dec. 2024

Adresse:

North Creative Academy

Slutdato:

5. dec. 2024

Hejrevej 34A

2400 København NV

Pris:

kr. 14.200,- eks. moms

20% rabat som medlem af Club North

Varighed:

4 dage

At klippe en dokumentarfilm kan være en stor udfordring. Virkeligheden er altid er mere komplekst at beskæftige sig med end fiktion og når man forsøger at “fange” virkeligheden kan det være let at fare vild i klipningen mens man forsøger at grave historien frem.

Men enhver god historie er bygget op omkring nogle dramaturgiske principper. Det gælder også for dokumentarfilmen. Principper som enhver klipper med stor fordel skal kende og tag i anvendelse når der skal findes mening og sammenhæng i materialet og man skal finde frem til filmens endelig form.

Du lærer
  • praktisk viden om klipning gennem praktiske øvelser.

  • forståelse for fortælling, historiebue og fortælleteknikker hvor du får dramaturgien ind på rygraden.

  • praktisk viden om klipningens sprog og grammatik herunder hvordan du bruger scener og sekvenser til at opbygge din historie.

  • hands on på konkrete opgaver hvor du oplever, hvordan det enkelte klip opfattes af publikum.

  • adgang til at klippe i professionelt materiale.

  • én til én sparring og feedback.

  • professionelle værktøjer til at udtrykke dig om filmklipning og du lærer at spotte gode og dårlige klip.

  • et fælles sprog med andre klippere, så du kan begå dig i klipperummet hos de store filmproducenter.


Udbytte

Efter dette kursus vil du opnå en dybere forståelse for de dramaturgiske principper, der ligger til grund for klipningen af en dokumentarfilm. Du vil lære, hvordan du navigerer gennem det komplekse materiale og finder sammenhængen i historien. Ved at anvende disse principper vil du være i stand til at skabe en meningsfuld og sammenhængende fortælling, der formidler budskabet på en engagerende måde. Kurset vil ruste dig med de nødvendige redskaber til at klippe dokumentarfilm med større selvtillid og præcision.

Undervisningsform

Dette er et praktisk workshop. Underviseren vil løbende introducere dig til nye viden og teorier som efterfølgende skal afprøves ved klippebordet. Deltagerne vil klippe i forproduceret materiale fra underviserens eget bagkatalog. Hver øvelse afsluttets med visning og direkte feedback fra underviseren og de øvrige deltagere.

Hvem er du?

Workshoppen er for dig der allerede er i gang med klipningen. Du er måske kommet til klipningen gennem alternative veje og er ivrige efter at blive en stærkere historiefortæller.

Workshoppen er også meget velegnet til erfarne klipper der endnu ikke har stiftet bekendtskab med dokumentargenren og vil gerne tilegne dig viden og praktisk erfaring.

Finansiering og støtte

Arbejdsgiverbetalt uddannelse

Betaler din arbejdsgiver dine udgifter til erhvervsrelaterede uddannelser og kurser, er de skattefri for dig. Uddannelsen eller kurset behøver ikke have relevans for arbejdet hos din nuværende arbejdsgiver.

Læs mere om arbejdsgiverbetalt uddannelse her.


Bruttolønsordning

Bruttolønsordninger, lønomlægning eller fleksibel lønpakke er en samlet betegnelse for de ordninger, hvor du går ned i løn og i stedet modtager et kursus eller efteuddannelse fra din arbejdsgiver.

Læs mere om bruttolønsordningen her.


FAF

Som medlem af FAF har du flere muligheder for at søge tilskud til kurser, efteruddannelse, studierejser og andre fagligt relevante aktiviteter, alt efter hvilke puljer du har mulighed for at søge.

Læs mere om FAF's støtte til efteruddannelse her.


Rettighedsmidler

Har du rettighedsmidler tilgode kan disse bruges til betaling af kurser. Du vil i mange tilfælde opnå. skattefritagelse for din betaling.

Læs mere om brug af rettighedsmidler her.

*Det er helt uforpligtende. Du vil modtage en faktura. Når den er betalt, er pladsen endelig din. Se handelsbetingelser