window.lintrk('track', { conversion_id: 10442898 });
top of page

Kom i mål med din videostrategi

Startdato:

6. dec. 2024

Adresse:

North Creative Academy

Slutdato:

6. dec. 2024

Hejrevej 34A

2400 København NV

Pris:

Kr. 5.200,- eks. moms

Varighed:

1 dag

Denne 1-dags workshop er skræddersyet til ledere i kommunikations- og marketingafdelinger, der ønsker at forstå den strategiske anvendelse af video. Uanset om du har medvirket i at definere en strategi eller modtaget den udefra, vil dette kursus klæde dig på til at lede videoprojekter med klarhed og forståelse for proces, mål og effekt.

På kurset lærer du:
  • Identificere passende kommunikationsformer til forskellige cases/historier

  • Forstå hvordan du bruger, præmis, målgruppe, brugerrejser m.m. som konkrete værktøjer til udvikling af videofortællinger.

  • Opdage hvilke typer historier der trives på videoformatet

  • Identificere historier til brug i intern og ekstern virksomhedskommunikation, og hvordan de produceres

  • Udvikle et sprog til at formidle dine ønsker tydeligere

  • Afdække nødvendige kompetencer i dit team og afgøre behovet for rekruttering eller opgradering


Udbytte

Efter kurset vil du have en klar forståelse af, hvilke historier der passer bedst til forskellige medier, og hvilke du kan integrere effektivt i virksomhedens kommunikation. Du vil få konkrete, brugbare værktøjer med hjem og være rustet med viden om de nødvendige kompetencer i dit team for at opnå dine mål.

Undervisningsform

Undervisningen vil foregå som en blanding af oplæg og diskusion i plenum. Workshoppen skaber et rum for erfaringsudveksling og udvikling af strategiske tiltag inden for videoanvendelse.

Målgruppe

For dig der er ledere inden for kommunikations- og marketingafdelinger, der ønsker at forbedre din forståelse og evner inden for udvikling og implementering af en effektiv videostrategi i din virksomhed.

Finansiering og støtte

Arbejdsgiverbetalt uddannelse

Betaler din arbejdsgiver dine udgifter til erhvervsrelaterede uddannelser og kurser, er de skattefri for dig. Uddannelsen eller kurset behøver ikke have relevans for arbejdet hos din nuværende arbejdsgiver.

Læs mere om arbejdsgiverbetalt uddannelse her. 


Bruttolønsordning

Bruttolønsordninger, lønomlægning eller fleksibel lønpakke er en samlet betegnelse for de ordninger, hvor du går ned i løn og i stedet modtager et kursus eller efteuddannelse fra din arbejdsgiver.

Læs mere om bruttolønsordningen her. 


FAF

Som medlem af FAF har du flere muligheder for at søge tilskud til kurser, efteruddannelse, studierejser og andre fagligt relevante aktiviteter, alt efter hvilke puljer du har mulighed for at søge.

Læs mere om FAF's støtte til efteruddannelse her. 


Rettighedsmidler

Har du rettighedsmidler tilgode kan disse bruges til betaling af kurser. Du vil i mange tilfælde opnå. skattefritagelse for din betaling.

Læs mere om brug af rettighedsmidler her. 

*Det er helt uforpligtende. Du vil modtage en faktura. Når den er betalt, er pladsen endelig din. Se handelsbetingelser