window.lintrk('track', { conversion_id: 10442898 });
top of page

Kreativt lyddesign for videoproducere

Startdato:

25. nov. 2024

Adresse:

North Creative Academy

Slutdato:

26. nov. 2024

Hejrevej 34A

2400 København NV

Pris:

Kr. 8.800,- eks. moms

Varighed:

2 dage

Styrk din fortælling med lyddesign

På kurset går vi i dybden med lyddesign, og udforsker hvordan lyd kan gøre din video iørefaldende. Vi fokuserer lidt på lydteknik, men mest på lydsiden som et følelsesmæssigt element i dit indhold. Vi guider dig praktisk, og viser hvordan du skaber et lydunivers der ikke blot høres, men også opleves af dit publikum.


Vi bruger konkrete eksempler til at lære hvordan lyd påvirker stemninger, og understreger vigtige pointer i historien. Hvordan kan lyd bidrage til at skabe en unik atmosfære, eller styrke dit publikums opmærksomhed? Og hvad er det du skal undgå, for at dit publikum ikke bliver distraheret og taber tråden? Det er ofte små detaljer, der gør en stor forskel.


På førstedagen tager Jesper dig med på en rejse gennem lydens kreative potentiale. Vi ser på, hvordan lyd opbygger spænding, understreger følelser og leder seerens opmærksomhed. Ved hjælp af konkrete eksempler viser vi, hvordan selv små ændringer i lyden kan have stor indvirkning på din fortælling.


På andendagen dykker vi dybere ned i lyduniverset. Jesper guider dig i brugen af reallyd, musik og lydeffekter, så du kan skabe en lydoplevelse, der resonerer med dit publikum. Vi fokuserer på hvordan lyden er et kraftfuldt narrativt redskab, der bringer din historie til live og sikrer en stærkere forbindelse mellem dit indhold og din målgruppe.


Kurset indeholder praktisk øvelser, som fokuserer på opbygning af en stærk lydside. Vi stiller et øvelsesprojekt til rådighed, men du er også velkommen til at medbringe et eget projekt, som du kan arbejde med på workshoppen på dag 2.


Du lærer

Dag 1: Grundlæggende principper og praktisk anvendelse af lyddesign i video


Introduktion til lyddesign i videoproduktion:

 • Hvordan lyddesign styrker den overordnede videooplevelse og fortælling.

 • Lyddesign som et narrativt værktøj - hvordan fungerer det?


Forstærk fortællingen med bevidst brug af lyd, musik og stemning:

 • Integration af lydelementer for at styrke fortællingen.

 • Samspillet mellem lyddesign og lydteknik som støjreduktion, limiter og equalizer.

 • Praktisk øvelse: Skab en lydkulisse som styrker fortællingen i en kort videosekvens.


Avancerede lyddesign-redskaber:

 • Eksempler på mere avancerede lyddesignværktøjer og tilgange.

 • Eksperimenter med lydeffekter, overgange og brug af atmosfæriske lyde.

 • Praktisk øvelse: Skab et mere komplekst lyddesign til en længere videosekvens.


Dag 2: Kreativt lyddesign og praktisk workshop

Realisme og karakterisering gennem lyd.

 • Skab realisme med velvalgte lyde.

 • Lydens rolle i karakterudvikling og stemning - lyd som fortællingens underbevidsthed.

 • Praktisk øvelse: Lyddesign til at karakterisere og skabe autentiske miljøer.


Lyddesignets interaktion med visuelle elementer:

 • Samspillet mellem lyddesign og visuelle effekter.

 • Online lydbiblioteker som ressource til musik og lyddesign.

 • At skabe flow med musik - praktiske tilgange til anvendelse og klipning af musik.

 • Praktisk øvelse: Anvend lydbiblioteker og integrer musik i en kort videosekvens.


Lyddesign workshop:

 • Deltagerne arbejder på egne projekter eller får tildelt en videosekvens.


Instruktøren giver individuel hands-on feedback og vejledning.


Dette kursus sigter mod at give videoproducere praktiske færdigheder og konceptuel forståelse af lyddesignets rolle i at skabe mere engagerende og professionelle videoer. Gennem en kombination af teori og hands-on øvelser vil deltagerne opnå indsigt i, hvordan lyd kan være en kraftfuld fortællemæssig ressource i deres produktioner.

Udbytte

Efter kurset vil du være i stand til at:

 • Skabe lydkulisser, der styrker fortællingen i dine videosekvenser.

 • Anvende lyddesign til at karakterisere og skabe autentiske miljøer.

 • Integrere musik og lydeffekter på professionel vis.

 • Arbejde med avancerede lyddesignværktøjer.

 • Forstå lyd som et kraftfuldt narrativt værktøj.

Undervisningsform

Kurset kombinerer teori med praktiske øvelser. Du får hands-on erfaring med et øvelsesprojekt og mulighed for at arbejde med dit eget materiale.


Du skal medbringe en computer (PC eller MAC) med dit fortrukken videoredigeringprogram installeret (f.eks. Avid Mediacomposer, Adobe Premiere Pro, DaVinci Resolve, Final Cut Pro). Husk hovedtelefoner.


Undervisningen vil i videst muligt omfang være differentieret til dine færdigheder, men du skal beherske dit klippeprogram.

Målgruppe:

Kurset henvender sig primært til mere erfarne videoproducere, journalister eller klippere, som allerede er hjemmevandt i et professionelt redigeringsværktøj.

Finansiering og støtte

Arbejdsgiverbetalt uddannelse

Betaler din arbejdsgiver dine udgifter til erhvervsrelaterede uddannelser og kurser, er de skattefri for dig. Uddannelsen eller kurset behøver ikke have relevans for arbejdet hos din nuværende arbejdsgiver.

Læs mere om arbejdsgiverbetalt uddannelse her. 


Bruttolønsordning

Bruttolønsordninger, lønomlægning eller fleksibel lønpakke er en samlet betegnelse for de ordninger, hvor du går ned i løn og i stedet modtager et kursus eller efteuddannelse fra din arbejdsgiver.

Læs mere om bruttolønsordningen her. 


FAF

Som medlem af FAF har du flere muligheder for at søge tilskud til kurser, efteruddannelse, studierejser og andre fagligt relevante aktiviteter, alt efter hvilke puljer du har mulighed for at søge.

Læs mere om FAF's støtte til efteruddannelse her. 


Rettighedsmidler

Har du rettighedsmidler tilgode kan disse bruges til betaling af kurser. Du vil i mange tilfælde opnå. skattefritagelse for din betaling.

Læs mere om brug af rettighedsmidler her. 

*Det er helt uforpligtende. Du vil modtage en faktura. Når den er betalt, er pladsen endelig din. Se handelsbetingelser