window.lintrk('track', { conversion_id: 10442898 });
top of page

Videokamera – Grundlæggende

Startdato:

22. jan. 2024

Adresse:

North Creative Academy

Slutdato:

26. jan. 2024

Hejrevej 34A

2400 København NV

Pris:

kr. 16.800 kr. eks. moms

Varighed:

5 dage

På kurset Videokamera – fra zero til hero lærer du alle nødvendige færdigheder og får praktisk erfaring, så du med sikkerhed kan optage dine første scener uanset om du filmer til SoMe, dokumentar, reportager eller andet. Den viden du tilegner på dette kursus kan anvendes på ethvert kamera eller optageformat. I en konstant vekslen mellem teori og mange praktiske øvelser, opnår du solid forankring i de færdigheder, du skal bruge.

Gennem en række praktiske øvelser vil deltagerne i par, lære at betjene kameraet og arbejde med både tekniske og visuelle indstillinger. Både håndholdt og på stativet. Herudover vil du også lære at arbejde med filmiske sekvenser. Alle øvelser gennemgås under kyndig vejledning af din underviser og alle vil få individuel feedback.

Du vil også opnå kendskab til, hvilken rolle kameraet har som følelsesmæssigt virkemiddel når du skal optage dine scener. Sidst, men ikke mindst tager kurset fat i kameraets vigtigste funktion: At formidle historien!

Du lærer
 • Visuel historiefortælling med kameraet

 • Stativ og håndholdt betjening

 • Billedkomposition

 • Arbejde med kontrolleret/ukontrollerbar handling

 • Fokus, blænde og hvidbalance-indstillinger

 • Brændvidder og billedeudsnit

 • Menupunkter / forindstillinger

 • ISO, blænde og lukkertid – hvordan spiller det sammen?

 • Hvordan fortæller jeg i tid?

 • Dækningsstrategier: Framing, kamerabevægelser og vinkler

 • 180 graders reglen

 • Rum & perspektiv: Forholdet mellem forgrund, mellemgrund og baggrund

 • Optageteknikker: Reportage, dokumentarfilm m.m.

 • De æstetiske valg: Lys, farver og motiv

 • Optagelse med henblik på redigering, herunder storyboard

Udbytte

Efter endt kursus har du en grundig forståelse for hvordan du bruger kameraet til at “omsætte” din visuelle ide til engagerende filmfortællinger.

Du har teoretisk og praktisk viden om kameraets funktioner og kreative muligheder, og du har tilegnet dig grundlæggende fotografisk viden.

Undervisningsform

Dette er et praktisk, intensiv kursus, der giver dig hands on erfaring med at filme professionelt med et videokamera. I løbet af hele kurset vil du få individuel støtte såvel som kvalitativ feedback i plenum, så du både lærer fra underviseren og fra andre kursister.

Målgruppe

Begyndere og let øvede som har brug for grundlæggende viden om videokameraets tekniske og kreative muligheder for at begynde at filme professionelt med sit kamera.